BẢO HIỂM TOYOTA
BIỂU PHÍ VẬT CHẤT XE
Số năm sử dụng Xe không kinh doanh Xe kinh doanh
Bạc Vàng Bạch Kim Bạc Vàng Bạch Kim
Xe đến 03 năm 1.500% 1.600% 1.750% 1.725% 1.840% 2.013%
Từ 3 - 6 năm 1.590% 1.696% 1.855% 1.829% 1.950% 2.134%
Từ 6 - 10 năm 1.725% 1.840% 2.013% 1.984% 2.116% 2.315%
Trên 10 năm 1.950% 2.080% 2.275% 2.243% 2.392% 2.617%
BIỂU PHÍ TAI NẠN NGƯỜI NGỒI TRÊN XE
Mức trách nhiệm Số chỗ ngồi trên xe
4 5 7 8 10 16
100 triệu/ người  800,000   1,000,000   1,400,000   1,600,000   2,000,000   3,200,000 
200 triệu/ người  1,600,000   2,000,000   2,800,000   3,200,000   4,000,000   6,400,000 
             
Lưu ý:            
Biểu phí vật chất áp dụng chung cho tất cả các xe Toyota và đã bao gồm VAT.  
Biểu phí này có thể được điều chỉnh tùy theo giai đoạn, sẽ có thông báo điều chỉnh  
Mọi thắc mắc liên hệ Hotline: 0903.26.0002 để được hỗ trợ